Etiket: basit java örnekleri


Java Basit Hesap Makinesi V1

Merhaba, bu yazıda sizlere java ile basit bir class örneğini paylaşacağım. Adım adım basit bir class oluşturup ardından bunu başka bir class’ta kullanacağız.Java Rasgele Sayı Oluşturma V1

Rasgele sayılar istatistik, benzetim gibi alanlarda çok önemli konular, ben de bunu bahane ederek rasgele sayı üretme konusuna da bir bakayım dedim. Bu kod Random sınıfı aracılığı ile 0 ile 50 arasında rasgele sayı üretiyor ve ekrana yazdırıyor.Java Timer Örneği V1

Programlama alıştırmalarında Timer örnekleri klişe örneklerden bir tanesidir. Ben de “Neden Timer konusuna da el atmıyorum ki?” diye düşündüm ve Java’da kullanımına dair bir örneği inceledim ve az bir şey de kendime göre düzenledim.Java 1’den 100’e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamı

Bu algoritma örneğinde bir for döngüsü kullanarak sayıların 2’ye göre modunu kontrol ediyoruz, eğer 0’a eşitse 2’ye tam bölünebiliyor demektir ve dolayısıyla çift sayıdır. Bu şeklide tespit ettiğimiz çift sayıları ekleye ekleye toplayarak istediğimiz sonuca ulaşıyoruz.Java Üniversite Basit Vize ve Final Puan Hesabı

Vize ve final notlarınızı ve bunların yanında bu sınavların ortalamaya ne kadar etki ettiğini gösteren yüzde bilgilerini girdiğinizde topladığınız toplam puanı veren bir java kodudur. Kısa açıklamalarla kodları ekledim.Java Basit for ve while Döngüsü Örneği

Basit algoritmaların Java ile örneklendirme işleminden birisi ile karşınızdayım, bu yazıda da bir döngü örneği yapmak istedim (daha doğrusu soru bu şekildeydi) ve 1’den 10’a kadar olan sayıları for ve while döngüsüyle ayrı ayrı yazdıran bir kod hazırladım.Sayının İşaretini Bulan Java Kodu V2

Java’da if komutu ile sayı işaret kontrolü yapan bir algoritma kodu hazırlamıştım. Bunda da Math.signum ve switch case ile işaret kontrolü yaptıracağız. switch case çerçevesinde Math.signum() ile dönen sonuçlara göre mesajlar verdireceğiz.Sayının İşaretini Bulan Java Kodu V1

Java ile klavyeden sayı girişi yaptırıyoruz ve girilen bu sayıyı if yapısı ile kontrol ederek pozitif, negatif ya da sıfıra eşit şartlarından hangisini sağladığını bulmaya yarayan basit bir kod parçasıdır.Fiyatın KDV Eklenmiş Halini Veren Java Kodu V1

Basit bir algoritma sorusunu basit bir şekilde java kodları ile yaptım. Bu kodda fiyat bilgisini girdiğinizde bir kereye mahsus olmak üzere negatif ya da sıfır olup olmadığının kontrolünü yapıyor. Eğer sayı pozitifse KDV değerini de ekleyip sonuç olarak bize döndürüyor.