Etiket: excel vba genel

Herhangi bir sebepten etiketlendirilememiş excel vba konulu içerikleri etiket sahibi yapan hayır kurumu.

Excel VBA Dosya Boyutunu B, KB, MB Cinsinden Öğren

Bu örnekte üzerinde çalıştığım excel sayfasının dosya boyutunu byte, kilobyte ve megabyte cinsinden mesaj olarak gösteren kod örneğini paylaştım. Diğer dosyalar/dosya türleri için de çalıştırılabilir.Excel VBA Enter Tuşu Sadece Tablo İçinde Çalışsın

Excel’de bir sayfayı veri tabanı gibi kullanıyoruz ve veri eklediğimiz bir tablo var. Örneğin 4 sütunluk bir tabloya veri ekletiyoruz. Tıpkı access’te olduğu gibi biz veri girip Enter tuşuna bastıkça bir sağdaki sütuna geçecek, sütunlar bittiğinde de alt satırdaki ilk sütundan başlayacak.

Excel VBA Geçerli Bölgede Tüm Satırı ve Sütunu Renklendir

Örneğin boş bir alanda bir renk değişimi olmazken bir tabloya ait hücre seçildiğinde, o tablodaki hücreye ait satır ve sütunun arka plan rengi değişiyor. Ana olay bu, yani renklendirme bir bölge ile sınırlı kalıyor. Eğer birden fazla hücre seçilmişse de çalışmıyor.