Etiket: excel vba kod bankası

Excel VBA MkDir Klasör Oluştur

Tam yol olarak verilen yolda (C:\foo\bar) eğer bu yola ait klasör yolu (C:\foo) mevcutsa ve aynı isimde başka bir klasör daha önceden oluşturulmamışsa, bu klasör yoluna verilen isimde (bar) yeni bir klasör oluşturur.

Excel VBA Seçilen Hücre Sayısı

Çalışma sayfası üzerinde yapılan tek seçimde veya çoklu seçimlerde seçilen alandaki toplam hücre sayısını/sayılarını verir.Excel VBA Çoklu Ara, Bul, Renklendir

Noktalı virgülle ayrılmış anahtar kelimeleri bu karakterden böler ve her anahtar kelime için arama yapar. Eğer eşit değer bulursa renk dizisinde verilen renk indekslerinden birisi sırasıyla kullanılarak renklendirilir.Excel VBA Ara, Bul, Renklendir

Eğer aranacak metin belli bir alanda bir hücrede geçiyorsa o hücreyi renklendirir. Bu işlem verilen alandaki tüm hücreler bitene kadar devam eder.