Excel VBA Tablodan XML Etiket Grubu Oluştur

Eğer bir tabloyu XML etiket grubu olarak çıkarmanız gerekiyorsa fikir verebilecek alternatif bir koddur. Veriler XML etiketi ile sarılıyor ve hiyerarşik düzende sıralıyor. Çıkan sonucu ana node içine ekleyerek kullanabilirsiniz.