Excel KTF Fonksiyon Çıktısını İstenilen Renkte Yazdırmak


Bazen yazdığımız bir formülün ya da formül grubunun siyahtan farklı bir renkte olmasını isteyebiliriz. Ben de bu durumda işe yarayabilecek bir KTF hazırladım.

Kod
Option Explicit

Public Function RenkliMetin(metin As String, renkIndeks As Double) As String
 Selection.Font.ColorIndex = renkIndeks
 RenkliMetin = metin
End Function
Kod (Açıklamalı)
Option Explicit

'İki parametreli bir fonksiyon tanımladık.
'İlk parametrede renklendireceğimiz metnin içeriği olacak.
'İkinci parametrede de VBA renk indeksine göre renk seçeceğiz.
Public Function RenkliMetin(metin As String, renkIndeks As Double) As String
 
 'Sonucu yazdırmadan önce renk değişim işlemini yapalım.
 'Eğer bir hücreye formül girişi yapıyorsak zaten o
 'hücreyi seçmişizdir. Bu yüzden seçili alanın rengini
 'ActiveCell metoduyla değiştiriyorum.
 '
 'Gerçi bunu Selection ile de yapabilirdik ama onun
 'şöyle bir durumu var. Siz örneğin birden fazla hücre
 'içeren bir alan seçtiniz ama bir hücreye formül
 'yazdınız. O formülü tamamlayıp Enter tuşuna bastığınızda
 'seçili alandaki hücrelerin hepsinin yazı rengi değişiyor.
 'Bu yüzden daha iyi kontrol sağlayabileceği düşüncesiyle
 'ActiveCell metodunu seçerek devam ettim.
 ActiveCell.Font.ColorIndex = renkIndeks
 
 'Fonksiyon sonucunu yazdırdık.
 RenkliMetin = metin
End Function

Renk İndekslerini Fonksiyon Aracılığıyla Bulmak
Renk indekslerini de fonksiyon aracılığıyla kolayca bulmak istiyorsanız bu fonksiyonu da kullanabilirsiniz: Excel KTF Hücredeki Yazı Renginin İndeks Numarasını Yazdır

Kullanım
VBA renk indekslerini kullandığımızdan 1 – 56 arasında bir sayı kullanarak renk seçimi yapabilirsiniz. Mesela yeşil renkte bir çıktı almak istediğimizi varsayalım.
=RenkliMetin("Örnek cümledir.";10)


Bunlar da hoşunuza gidebilir...


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir