Excel KTF GUID Oluştur


Excel VBA ile GUID (Globally Unique Indentifier) oluşturmaya yarayan bir koddur.

Kod
Option Explicit
Private Declare Function CoCreateGuid Lib "OLE32.DLL" (pGuid As GUID) As Long

Private Type GUID
  Data1 As Long
  Data2 As Integer
  Data3 As Integer
  Data4(0 To 7) As Byte
End Type

Public Function CreateGUID() As String
  Dim G As GUID
  With G
  If (CoCreateGuid(G) = 0) Then
  CreateGUID = _
    String$(8 - Len(Hex$(.Data1)), "0") & Hex$(.Data1) & _
    String$(4 - Len(Hex$(.Data2)), "0") & Hex$(.Data2) & _
    String$(4 - Len(Hex$(.Data3)), "0") & Hex$(.Data3) & _
    IIf((.Data4(0) < &H10), "0", "") & Hex$(.Data4(0)) & _
    IIf((.Data4(1) < &H10), "0", "") & Hex$(.Data4(1)) & _
    IIf((.Data4(2) < &H10), "0", "") & Hex$(.Data4(2)) & _
    IIf((.Data4(3) < &H10), "0", "") & Hex$(.Data4(3)) & _
    IIf((.Data4(4) < &H10), "0", "") & Hex$(.Data4(4)) & _
    IIf((.Data4(5) < &H10), "0", "") & Hex$(.Data4(5)) & _
    IIf((.Data4(6) < &H10), "0", "") & Hex$(.Data4(6)) & _
    IIf((.Data4(7) < &H10), "0", "") & Hex$(.Data4(7))
  End If
  End With
End Function
Yararlanılan Kaynaklar

Bunlar da hoşunuza gidebilir...


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir